ကၽြန္ေတာ့္ ဘေလာ့ေလး ကိုလာလည္တဲ့ မိတ္ေဆြ အားလံုးကို ၾကိဳဆိုပါတယ္ဗ်ာ ....

Tuesday, June 1, 2010

“မခြဲေၾကး-သဘာ၀ကေပးေသာ အခ်စ္ စံုတြဲ”

သဘာ၀က်လွပါတယ္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ပံုေလးတစ္ပံုပါ။ အြန္လိုင္းက ရလိုက္တာၿဖစ္ပါတယ္။
"မခြဲေၾကး-သဘာ၀ကေပးေသာ အခ်စ္ စံုတြဲ" လို႕ ပံုေလးကို အမည္ေပးလိုက္ပါမယ္။
မေကာင္းဘူးလား။

0 comments:

Post a Comment